E. komercijos modelių diegimas UAB „Kineziterapijos klinika“

UAB „Kineziterapijos“  2022 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E. komercijos modelių diegimas UAB „Kineziterapijos klinika““

UAB „Kineziterapijos Klinika“ – įmonė teikianti sveikatos priežiūros (antrinės reabilitacijos ir kineziterapijos) paslaugas, organizuojanti kvalifikacijos kėlimo kursus sveikatos priežiūros specialistams ir pardavinėjanti su reabilitacija bei sveikatingumu susijusias prekes. Projekto įgyvendinimo metu bus kuriamas ir diegiamas kompleksiškas klientų savitarnos sprendimas, išplėsiantis teikiamų paslaugų spektrą bei padidinsiantis jų prieinamumą, o taip pat suefektyvinsiantis paslaugų pardavimo procesą informacinių technologijų pagalba

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2023 m. vasario mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra šio projekto vertė – 49286,28 Eur, iš kurių 36964,71 Eur. skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.